Sự tích chầu Năm suối Lân

0
132

Cô Năm Suối Lân thuộc Chầu Đệ Ngũ, nhưng cũng có khi đuợc hoá thân là thị nữ của Mẫu Thượng Ngàn hay Thượng Thiên, cô thuờng xuất hiện trong các bữa tiệc, Ban thờ thập nhị vương cô.

SỰ TÍCH CÔ NĂM SUỐI LÂN

Tương truyền Cô Năm Suối Lân là công chúa đời nhà Lý, đi tu ở miền thượng, đền thờ Bà ở suối Lân, Lạng Sơn.

Cô Năm Suối Lân còn gọi là Cô Năm Sơn Trang, vốn là tiên nữ trên trời, theo lệnh cô giáng trần là người thiếu nữ dân tộc Nùng ở xứ Lạng. Có tích kể lại rằng Cô Năm là người thị nữ thân cận bên Chầu Năm Suối Lân nên cô cũng được tôn hiệu là Cô Năm Suối Lân hay Cô Năm Sông Hóa.

Sau này được sắc phong hiển thánh, Cô Năm vẫn được coi là tiên cô kề cận bên cửa Chầu năm, cô được coi là tiên cô trông giữ bản đền Suối Lân. Ngoài ra cô còn được coi là vị thánh trấn tại cửa rừng Suối Lân, cung rừng này một cửa vào là cửa Suối Lân do cô Năm Suối Lân trấn giữu, cửa ra là cửa Thất Khê do Cô Bé Đèo Kèng trấn giữ, vậy nên ai đi chiêm bái trên đất Lạng đều phải qua Bái yết cửa Chầu Năm và Cô Năm Suối Lân.

Dòng Suối Lân do Cô Năm cai quản bốn mùa trong xanh, nước thông về sông Hóa, tương truyền rằng đây là dòng suối thiêng của cô, nước suối xanh mát bốn mùa không bao giờ cạn, nếu ai có bệnh tật đến xin nước suối cửa cô, uống vào sẽ thuyên giảm, nhược bằng, người nào không biết mà xuống suối tắm hay rửa chân tay làm ô uế dòng suối của cô sẽ bị cô hành cho sốt nóng mê sảng. Phép anh linh của Cô Năm Suối Lân còn được biết qua việc nếu có kẻ nào nhạo báng cô sẽ “xát lá han” làm cho kẻ đó luôn ngứa ngáy không yên, rồi cô cho đi lạc đường rừng.

VĂN CHẦU CÔ NĂM SUỐI LÂN

Cô Năm trên động Suối Lân
Xe loan thánh giá đằng vân ngự về
Chơi sơn khê ngàn xanh núi cấm
Ngự tính tình đàn đọc ca ngâm
Vui về thú cảnh Suối Lân

Hoa chen cành biếc mây vần đỉnh cao
Động Sơn trang ca vào sớm tối
Suối Lân Ngàn giá ngự thánh thơi
Trong rừng dưới suối trên đồi
Thông reo trúc hóa thú vui hữu tình
Thổ mường các chúng sơn tinh
Thỉnh Cô chắc giáng anh linh đàn tràng
Cơm lam thịt thính trà ngàn

Khế chua sung chát trầu vàng cau non
Suối Lân khuya sớm ra vào
Chim kêu vượn hót xôn cao đùa cười
Suối Lân cảnh thú trên ngàn
Có dòng sông Hóa vắt ngang cửa đền
Ai lên đến tỉnh Lạng Sơn
Qua dòng sông Hóa vào đền cô Năm
Quyền cô cai quản Suối Lân
Một tòa chính điện xa gần nức danh
Đền thờ nào khác bức tranh

Dưới suối nước chày, trên cành cây cao
Đền thờ như thể động đào
Bốn mùa đồng tử ra vào dâng hương
Cô Năm cốt cách phi phương
Trâm cài lược dắt, soi gương trải đầu
Long lanh mắt phượng tựa sao
Thần thông diệu trí biết bao quyền hành…

Tượng Cô Năm Suối Lân thuộc ban thờ Thập nhị Vương Cô. Đền thờ Cô Năm hiện nay ở cửa Suối Lân Sông hóa, cung thờ cô đặt cạnh ngay đền thờ chính của cửa Chầu Năm Suối Lân thuộc Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây