Sự tích cô Sáu Lục Cung

0
135

SỰ TÍCH CÔ SÁU LỤC CUNG

Cô Sáu Lục Cung là Tiên Nàng hầu cận sát bên Mẫu Thượng Trang Châu, cũng có nơi nói cô là người kề cận Chầu Lục cung vương và gọi cô là cô Sáu Lục Cung. Nhưng mọi tài liệu đều thống nhất cô Sáu là người có tài bốc thuốc cứu người.

Khi cô lên ngàn hái thuốc thì cầm thú reo ca, voi quỳ hổ phục trên đường cô đi. Cô rất khôn ngoan nhưng cũng rất đành hanh. Cô đặc biệt ghét những người ăn nói đành hanh, ăn không nói có. Cô cũng vốn là thánh cô nguyên tích là người Nùng ở đất Hữu Lũng, Lạng SƠn.

Có thuyết thì nói rằng cô Sáu là tiên cô kề cận bên cửa Chúa Thượng Ngàn ở đất Trang Châu (chưa xác định rõ). Còn đa phần đều thống nhất cô Sáu là người kề cận chầu Lục Cung Nương nên mới gọi cô là cô Sáu Lục Cung hay còn có danh khác là Cô Sáu Sơn Trang. Khi nhân dân lập đền thời phụng Chầu Bà, vẫn thỉnh Cô Sau là cô trấn bản đền Lục Cung.

CHUYỆN KỂ VỀ CÔ SÁU LỤC CUNG

Cô là Tiên Nàng hầu cận sát bên Mẫu Thượng Trang Châu, cũng có nơi nói cô là người kề cận Chầu Lục cung vương và gọi cô là cô Sáu Lục Cung. Nhưng mọi tài liệu đều thống nhất cô Sáu là người có tài bốc thuốc cứu người. Khi cô lên ngàn hái thuốc thì cầm thú reo ca, voi quỳ hổ phục trên đường cô đi.

Cô rất khôn ngoan nhưng cũng rất đành hanh. Cô đặc biệt ghét những người ăn nói đành hanh, ăn không nói có. Cô cũng vốn là thánh cô nguyên tích là người Nùng ở đất Hữu Lũng, Lạng SƠn. Có thuyết thì nói rằng cô Sáu là tiên cô kề cận bên cửa Chúa Thượng Ngàn ở đất Trang Châu (chưa xác định rõ).

Còn đa phần đều thống nhất cô Sáu là người kề cận chầu Lục Cung Nương nên mới gọi cô là cô Sáu Lục Cung hay còn có danh khác là Cô Sáu Sơn Trang. Khi nhân dân lập đền thời phụng Chầu Bà, vẫn thỉnh Cô Sau là cô trấn bản đền Lục Cung.

VĂN CHẦU CÔ SÁU LỤC CUNG

Cung thỉnh mời cô Sáu sơn trang
Đền thờ lập ở trên ngàn
Lô xô đá mọc ngổn ngang mấy tầng
Nước suối chảy rì rầm róc rách
Cá lượn mình luồn lách dưới khe
Đền cô cây mọc xum xuê

Lối lên sông Hóa rồi về Suối Ngang
Cảnh Chín Tư trên ngàn lồng lộng
Lục Cung Từ thượng đẳng tối linh
Cang thêm nức tiếng thơm danh
Trừ tà trị bệnh cứu sinh cho đời
Tiên cô Sáu vâng lời Mẫu Thượng

Hái thuốc tiên độ lượng nơi nơi
Nón xanh đủng đỉnh lên đồi
Chân quấn xà caoh chiếc gùi trên vai
Thật ưa ngắm đôi tai vòng bạc
Thẳng đường ngôi mườn mượt tóc mây

Da ngà vẻ ngọc hây hây
Môi trầu cắn chỉ vẻ đầy khuôn trăng
Nở nụ cười hàm răng rưng rức
Má hây hây sực nức hương bay
Áo la ngắn vạt rộng tay

Long lanh đáy nước tóc mây hoa cài
Bước khoan thai lên hầu Mẫu Thượng
Sớ trạng dâng kính ngưỡng Tam Tòa
Mẫu yêu cô Sáu nết na
Độ cho đệ tử gần xa yên lành
Tính đành hanh trên đời có một
Kẻ gian tà nhất mực không tha
Thư phù luyện ấn canh ba

Canh tư đốt đuốc vào ra cửa rừng
Cất tiếng hú khắp rừng im bặt
Rước Mẫu hoa rắc hang sâu
Mẫu sai cô Sáu theo hầu

Tay cầm nhành quạt đứng hầu một bên
Đức Mẫu Thượng chỉ lên đỉnh núi
Cô vâng lời vượt núi băng ngàn
Tới đâu cầm thú reo vang
Voi quỳ hổ phục bên đàng cô đi
Tiếng tử quy bên đồi gọi bạn

Gà gáy rừng gọi sáng năm canh
Hái hoa trẩy quả vin cành
Hài tài hái lộc hái danh cho đồng
Trốn hiên mai cành hồng thấp thoáng
Cô Sáu Ngàn đã đáng Mẫu yêu
Đêm ngày khăn túi nâng niu

Phấn son trang điểm dập dìu vào ra
Chúa tiên trâm giắt hài hoa
Tay đàn miệng đọc xướng ca dịu dàng
Tóc mây mườn mượt vấn ngang
Chân đi dịu dàng yểu điệu nết na
Vui về trăm thức bông hoa

Chân chim bóng cá giang khê hữu tình
Vui về tiếng Thổ tiếng Kinh
Giọng Mường giọng Mán xinh xinh dịu dàng
Danh tiếng đồn Cô Sáu khôn ngoan
Thần thông cô học Sơn Trang phép nhà
Đường về Hữu Lũng bao xa
Thanh sơn thủy tú vào ra tháng ngày
Lầu hồng phú tía đông tây

Có phen nương gió cưỡi mây bay về
Đồng Đình hát bài thủy tề
Chiếc thoai Cô Sáu chèo về khoan khoan
Bát muôn lá ngọc cành vàng
Nam thanh nữ tú đảm đương chấm đồng
Kén người má phấn lưng ong

Nỗi nhầ cô quở hình dong võ vàng
Mẫu sai cô cứu bệnh trần giang
Bệnh nào cũng khỏi bình an tức thì
Khỏi rồi cô chả lấy chi
Lấy một quả núi cùng thì chiếc thoi
Núi thời có cả thú vui
Có hoa có cỏ có người sơn trag
Thoi thời sắp đặt gọn gang

Cô về tiến mẫu sơn trang cửa rừng
Tiên cô gốc tích người rừng
Danh thơm lừng lẫy khắp vùng Chín Tư
Thính cô trắc giáng linh từ
Khuông phù đệ tử thiên thu thọ trường.

ĐỀN THỜ CÔ SÁU LỤC CUNG

Hiện nay Cô Sáu Lục Cung chính là thánh cô trấn giữ bản đền Lục Cung Chín Tư, cung thờ cô được xây ngay cạnh chính cung đền Chầu Lục Cung Nương (Chín Tư, Hữu Lũng, Lạng Sơn). Tượng cô Sáu Lục Cung được thờ trong ban Thập Nhị Vương Cô.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây