Tượng Tứ Phủ Quan Hoàng

0
69

Ông Hoàng Bơ

Ông Hoàng Bơ (thường gọi tắt là Ông Bơ) hay còn gọi là Ông Bơ Thoải. Ông là con trai thứ ba hàng Tứ Phủ Ông Hoàng, con trai vua Long Vương Bát Hải Động Đình. Ông Hoàng Bơ thường ngự dưới tòa Thoải Cung, coi giữ việc trong Đền Vàng Thủy Phủ. CÓ khi ông biến trên mặt nước, hiện lên chân dung một vị Hoàng Tử có diện mạo phi thường, cưỡi cá chép vàng. Đôi lúc ông biến hiện, ngồi trên một con thuyền, rong chơi khắp chốn, cùng các bạn tiên uống rượu, ngâm thơ, đàn hát, trông trăng, đánh cờ hưởng thú vui của các bậc tao nhân mặc khách. Có điển tích nói rằng, Ông Bơ cũng là người em trai thân cận bên Quan Lớn Đệ Tam, khi thanh nhàn các ông thường ngự thuyền rồng, cùng dạo chơi khắc chốn, nhưng thấy cảnh dân chúng còn lầm than, vua cha sai ông khâm sai cõi trần, mở hội Phúc Duyên, giáng phúc cho dân, độ cho kẻ buôn bán làm ăn, người học hành đỗ đạt.

Ông Hoàng Bảy

Ông Hoàng Bảy Bảo Hà có tên húy là Nguyễn Hoàng Bảy. Sắc phong tước hiệu là Thượng Đẳng Thần. Ông Hoàng Bẩy là con Đức Vua Cha. Theo lệnh vua, ông giáng phàm trần, trở thành con trai thứ 7 của danh tộc họ Nguyễn, cuối thời Lê. Ông đã có nhiều công lao to lớn cho đất Việt và người dân Việt Nam.

Vào triều Lê Cảnh Hưng (1740 – 1786), nhiều nơi thuộc phủ Quy Hóa bị giặc phương Bắc sang quấy nhiễu. Trước tình hình đó, danh tướng họ Nguyễn đưa đội quân tiến dọc sông Thao đánh đuổi bọn giặc cỏ. Sau đó, giặc Trung Quốc từ Vân Nam tràn sang cướp bóc, đập phá tại đất Bảo Hà ông thống lĩnh lục thủy đánh đuổi quân giặc về Vân Nam. Lập được nhiều công lao to lớn cho non sông ông được sắc tặng nhiều danh hiệu như: Trấn An Hiến Liệt, Thần Vệ Quốc – Ông Hoàng Bảy Bảo Hà. Ngày 7/7 và 17/7 là ngày tiệc của Ông Hoàng Bẩy.

Ông Hoàng Mười

Ông hoàng Mười hay còn gọi là Ông Hoàng Mười Nghệ An. Ông là con của Vua Cha Bát Hải Động Đình, vốn là thiên quan trên Đế Đình, thần tiên trong chốn Đào nguyên. Theo lệnh ông giáng trần nhiều lần khác nhau để giúp dân phù đời.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây